De visie van Evangelische Gemeente De Ark is gebaseerd op het volgende:

Het Grote Gebod (Mattheüs 22:37-40)
Wij behoren God en onze naaste lief te hebben.

De Grote Opdracht (Mattheüs 28:19-20)
Wij behoren anderen het evangelie te brengen.

Het gemeente leven (Handelingen 2:42-47)
Ons streven is, te zijn zoals de eerste gemeente!