ANBI

Evangelische Gemeente de Ark is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder vind je onze ANBI-gegevens: 

Evangelische Gemeente de Ark
RSIN: 807328820