Evangelische Gemeente de Ark

Evangelische Gemeente De Ark is een gemeenschap die groeit in WARMTE door onderlinge relaties. De gemeente mag een plaats zijn van liefde, verdraagzaamheid en gastvrijheid. Hier mag een ieder zich thuis voelen, speciaal zij die ook verwond zijn. De uitnodiging van Jezus luidt:”Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. (Mattheus 11:28)

Evangelische Gemeente De Ark is een gemeenschap die groeit in DIEPTE door discipelschap. De gemeente mag een plaats zijn waar mensen opgeleid worden tot geestelijke volwassenheid door discipelschapstrainingen, celgroepen en seminars. Jezus nodigt ons uit om Zijn discipelen te zijn.


Evangelische Gemeente De Ark is een gemeenschap die groeit in KRACHT door aanbidding. De gemeente moet een plaats zijn waar God de lof en eer krijgt door onze aanbidding, niet alleen op zondag maar ook dagelijks.

Evangelische Gemeente De Ark is een gemeenschap die groeit in BREEDTE door bediening. De gemeente moet een plaats zijn waar de gelovigen toegerust worden voor een bediening in Gods Koninkrijk.


Evangelische Gemeente De Ark is een gemeenschap die groeit in OMVANG door evangelisatie. De gemeente moet een plaats zijn, waar de gelovigen er op uit gaan om de Blijde Boodschap aan een ieder te presenteren. Wij willen onze omgeving bereiken!


Je bent van harte uitgenodigd om deel te worden van het gezin Evangelische Gemeente De Ark.

Pastor Nanny Benjamins-Tombeng